NY PRODUKTIONSHAL FOR PALSGAARD TRÆ (2007)
Palsgaard Træs nye produktionshal udgør knap 5000 m² bygget sammen med det eksisterende anlæg i Hampen nord for Nørre Snede. Hallen rummer et effektivt anlæg til produktion af spærfag i alle størrelser.

Hallens konstruktion er baseret på Palsgaard Træ's egne produkter i form af søjler og bjælker i limtræ samt facade- og tagelementer. Udvendig femtræder hallen i grågrønne fibercementplader opbrudt af store glaspartier fra gulv til loft. I nord- og sydgavlene er der desuden etableret et gennemgående højtsiddende vinduesbånd i hele hallens bredde. Mellem de langsgående 2 meter høje limtræsbjælker er der i gavlene bag de gennemgående vinduesbånd synlige vindafstivninger udført i spærtræ. Herved bliver hallens produktion eksponeret i facaden.

De store vinduespartier til gulv sikrer udsyn fra hallen til den omkringliggende Hampen Skov.
Samtidig giver den udstrakte brug af træ i konstruktionen et behageligt varmt lys inde i hallen - til stor glæde for de ansatte.

Dispositionsforslag udarbejdet for JBJ Arkitekter. JBJ Arkitekter har forestået projektering i samarbejde med Aage Jensen Rådgivende Ingeniører FRI.