SØNDER- & KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA (UDFØRELSE I GANG)
I et fælles team med Aarhus Arkitekterne og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vandt Sahl Arkitekter 1. præmien i arkitektkonkurrencen om gennemførelsen af nye helhedsplaner for Sønderparken og Korskærparken i Fredericia i foråret 2011.

Projektet omhandler ikke bare en total istandsættelse og renovering af to nedslidte boligområder og deres udearealer, men er i endnu højere grad en strategi for hvordan de to boligområder kan videreudvikles og omdannes til moderne, tidssvarende og attraktive boligområder.

Initiativet for det samlede projekt skal forandre og forvandle Sønderparken og Korskærparken. Med omfattende tiltag i form af facadeombygninger, ændringer i lejlighedsdisponeringer, tilføjelse af nye boligtyper, etablering af tilgængelige boliger samt omdannelse af områdernes udearealer er det ambitionen at tilbyde nye grønne bydele der er attraktive for alle.

Fotos: Martin Schubert

SAHL – Sønder- & Korskærparken