RÆKKEHUS I BRABRAND (RENOVERING 2003-2009)
Rækkehuset fra 1962 er oprindelig tegnet af Bjarne Bech. Siden overtagelsen i 2003 har huset været under konstant ombygning i respekt for bebyggelsens oprindelige velafbalancerede arkitektur.

Grunden falder stejlt mod syd med en niveauforskel fra fortov til baghavens skel på mere end 8 m. Dermed har huset en naturlig vertikal zoneopdeling med ophold / køkken samt indgang i overetagen og soverum i underetagen.

Overetagen i niveau med vejen er disponeret med en forholdsvis åben planløsning, hvor gennemlysningen på tværs af den smalle bygningskrop er vægtet højt. Køkken, spiseafdeling og stue er kun adskilt af inventar, kun et lille kontor indrettet i den oprindelige indbyggede garage udgør et selvstændigt rum. Underetagen er i niveau med baghaven, og der er udgang til haven fra samtlige værelser.

Renoveringen har udover en generel opdatering af klimaskærmen med efterisolering af vægge og tag samt nye vinduer omfattet køkken, badeværelser og diverse øvrige inventarprojekter.