Z-HUSET, AARHUS HAVN (UDFØRELSE I GANG)
Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser på havnen i Aarhus. Med bearbejdningen af dette projekt har det været den klare målsætning ikke at gå på kompromis eller udvande det stærke arkitektoniske hovedgreb.

Projektets iboende kvaliteter er optimeret for at identificere og finde nye løsninger og potentialer, der kan sikre projektets succes i Aarhus’ by- og havneudvikling. Der er tilstræbt effektiv arealudnyttelse uden at gå på kompromis med boligkvalitet, og det er sikret, at alle lejligheder – store som små – drager nytte af de unikke kvaliteter, som omgivelserne tilbyder.

Med rationelle og bygbare løsninger har bygningen fået et levende og imødekommende ansigt, hvor livet kan leves på altaner og tagterrasser.

Visualiseringer udført af SAHL Arkitekter og CADesign.

SAHL – Z-huset